Arbetsområden

Inom Olausson Group AB och tillsammans med våra samarbetspartners har vi ett brett kompetensområde. Här nedan presenterar vi våra huvudområden. Kontakta oss gärna vad gäller uppdrag även inom andra områden.

Webb

Utveckling
Vi utvecklar webblösningar utifrån era önskemål och behov. Vår ambition är strukturerade system med hög driftssäkerhet. Om ni önskar ska ni efter vårt arbete kunna sköta er webblösning själva utifrån tydliga manualer.

Sökmotoroptimering
Vi hjälper er att få er hemsida att synas så högt som möjligt bland resultaten vid sökningar hos sökmotorer. Vi sitter ner tillsammans med er och tillsammans tar vi fram en strategi för hur ni ska arbeta med sidan för bästa möjliga ranking i sökmotorerna.

E-handelssystem
Vi skapar ett e-handelssystem utifrån era förutsättningar och önskemål. Man behöver inte ha ett stort företag för att ha en egen e-handel. Idag kan man skapa ett e-handelssystem till en rimlig kostnad. Ni kan sedan administrera hela nätbutiken själva.

Cup-/turneringssystem
Vi har under flera år arbetat med Oden Cup i Falköping och Giff-Cupen i Tidaholm. Under dessa år har vi skapat ett cupsystem, som hjälper dig som arrangör från anmälningar till slutredovisning av resultat. Vårt system går att använda inom de flesta idrotter, individuella- som lagsporter.

» Portfolio webb

» Läs om vårt cupsystem


Tryck

Text- och bildproduktion
Vi hjälper er med text och bild till olika produktioner. Med lång erfarenhet av såväl tidningsjournalistisk som produktion av informationsmaterial hanterar vi de flesta uppdrag. 

Broschyrer, nyhetsbrev eller en kundtidning/specialtidning
Tillsammans skapar vi den produkt du själv efterfrågar utifrån just dina behov och önskemål. På papper eller via webben? Vi hanterar båda. Önskar du hjälp med tryck, utskick och allt annat runt om så löser vi det också.

Redigering av böcker, jubileumsskrifter, m.m.
Vi har erfarenhet av redigering av böcker, jubileumsskrifter, m.m. Låt oss vara med på ett tidigt stadium för planering av arbetet. Sedan gör vi en överenskommelse utifrån era förutsättningar. Vi kan hjälpa till med textredigering, layout, inscanning av bilder, kontakter med tryckerier, bokbinderier och andra aktörer.

» Portfolio trycksaker


Projektledning

Ledning
I vårt lag finns erfarenhet av projektledning på flera olika områden; ESF Växtkraft Mål 3, Leader, projekt mellan olika kommuner, m.m. En extern projektledning belastar inte befintlig organisation och kan se med andra ögon på er verksamhet.

» Portfolio projektledning