Handelstidning

På uppdrag av Falköpings Tidning har vi ansvarat för projektledning Falköpings Handelstidning. Denna kom under 2011 ut med åtta nummer inom ramen för Leaderprojektet Centrum- & Handelsutveckling i mindre kommuner. Vi har ansvarat för planering, texter och bilder. Tidningen har sedan redigerats av Västgötatidningar. Uppdraget fortsätter även under 2012.
 

Projektledare

Lars-Uno Olausson
0709-42 62 55
lu@olaussongroup.se

Kontakta gärna Lars-Uno om du har frågor om projektet