Etableringsmaterial för Falköpings kommun

På uppdrag av Falköpings kommun har vi tagit fram ett underlag för handelsetableringar i Falköping. Via ett utvecklat samarbete har materialet processats fram.
 "Ett utomordentligt material att ha till hands då man ska presentera Handelsstaden Falköping för externa intressenter. Att ha något konkret att sätta i handen på den man möter sätter ett avtryck. Vi har valt att trycka den i A3-format för att även på detta sätta sticka ut lite grann."
Magnus Sundén, näringslivschef Falköpings kommun.

Projektledare

Lars-Uno Olausson
0709-42 62 55
lu@olaussongroup.se

Kontakta gärna Lars-Uno om du har frågor om projektet