Mässtidning inför Leva & Bo-mässa

När arrangörerna bakom Leva & Bo-mässan i Falköping skulle producera en mässtidning gick uppdraget till oss.
Vi hade projektansvaret för tidningen från idéstadium till leverans av tryckfärdiga pdf-sidor till tryckeri. Alla texter samt en stor del av bilderna producerades av oss, medan andra bilder samt en stor del av annonserna kom från externa leverantörer. Vi svarade även för viss annonsproduktion. 
För tryckningen ansvarade Västgötatidningar AB, som också distribuerade tidningen via sin ordinarie utdelningsorganisation till alla hushåll i Falköpings kommun samt till prenumeranter av Skaraborgs Läns Tidning, Skara, och Västgöta-Bladet, Tidaholm.
Mässan blev en succé och lockade över 10.000 besökare.

Projektledare

Lars-Uno Olausson
0709-42 62 55
lu@olaussongroup.se

Kontakta gärna Lars-Uno om du har frågor om projektet