Miljöer som sticker ut

När Tibro kommun ville dokumentera sitt visionsarbete i bokform gick uppdraget till oss.
Tibro kommun har bedrivit ett intensivt visionsarbete med målet Tibro Vision 2017. Nu är man i halvtid och den 16 oktober invigs Inredia, ett av de stora delmålen i visionen. Inför invigningen fanns en vilja att göra en dokumentation av visionsarbetets första del. Vi fick uppdraget.

I samband med inredia-invigningen finns en 96-sidig dokumentation klar. I samtalsform beskrivs det arbete som hitills bedrivits, tankarna bakom Inredia samt andra investeringar och evenemang som genomförts.

Boken har getts ut på Procentförlaget.

Projektledare

Lars-Uno Olausson
0709-42 62 55
lu@olaussongroup.se

Kontakta gärna Lars-Uno om du har frågor om projektet