Inrediavigningarna dokumenterade

När Tibro kommun skulle inviga Inredia bestämde man sig för att dra ut på det hela.
Under två månader hösten 2012 skapades en rad olika aktiviteter för att visa upp Tibros nya utvecklings- och samlingsplats.
Nu finns alla dessa aktiviteter dokumenterade i en folder som ett minne för alla de som deltagit, men också som ett historiskt dokument.
Vi fick uppdraget att skriva, redigera och sköta alla tryckkontakter. Bilddokumentationen under de olika aktiviteterna svarade Atelje Digital, Tibro, för. Även andra skribenter och fotografer har deltagit i arbetet.

Projektledare

Lars-Uno Olausson
0709-42 62 55
lu@olaussongroup.se

Kontakta gärna Lars-Uno om du har frågor om projektet