Omstripning av tankar

Vi har i samarbete med Gunilla Johansson Reklam AB och addekor i Norge tagit fram ett webbaserat system för att underlätta administrationen vid omstripning av tankar för Flogas räkning.
I systemet så registrerar man varje tank, vad man gjort på den, hur mycket material som gick åt m.m. Systemet redovisar detta på ett enkelt sätt så att addekor kan ha kontroll på kostnader och material.

Projektledare

Johan Olausson
0702-75 89 65
johan@olaussongroup.se

Kontakta gärna Johan om du har frågor om projektet