Koppling mot betalning och SEO-arbete

Vi har hjälp sidan Hälsa24.se med programmering av koppling mot betalväxeln Payson samt kommit med förslag på justeringar på webbplatsen för ökad SEO.
Vi har tagit fram förslag på förbättrad html-kod som kommer ge sidan bättre ranking på Google.

Se webbsida:
http://www.halsa24.se

Projektledare

Johan Olausson
0702-75 89 65
johan@olaussongroup.se

Kontakta gärna Johan om du har frågor om projektet