En himla massa projekt

På uppdrag av Leader Östra Skaraborg har vi gjort en sammanställning - En landsbygd fylld av idéer - av alla de projekt som genomfördes under åren 2007-2014.
Utifrån de projektansökningar och slutredovisningar som lämnats in har vi sammanställt, skrivit texter om projekten samt redigerat skriften. Bildmaterialet har projekten själva bidragit med.

http://lokaltleddutveckling.se/wp-content/uploads/2014/01/En-landsbygd-fylld-av-utveckling1.pdf

Projektledare

Lars-Uno Olausson
0709-42 62 55
lu@olaussongroup.se

Kontakta gärna Lars-Uno om du har frågor om projektet